Sme neziskovou organizáciou a

zameriavame sa najmä na oblasť

vedy a výskumu v biomedicíne.

začnite scrollovať
začnite scrollovať

O nás

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Sme neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná najmä na oblasť vedy a výskumu, predovšetkým v biomedicíne a na podporu vzdelávania.

Výskumné aktivity sústreďujeme na biomedicínske odbory, ktorých cieľom je hľadať nové biomarkery, preventívne…

Tím vedcov

Spolupracujúci vedci

Zahraničný vedec

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Od roku 2003 je vedúcim Onkogynekologického centra vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Počas jeho vedenia sa z centra – malej jednotky – stalo jedno z najväčších gynekologicko-onkologických centier v Európe.
Pozrieť detail

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prvý prodekan LF UK. Získal mnohé ocenenia a vyznamenania ako napr. Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť a iné.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Profesor Zima je český chemik a profesor v odbore biochémia, klinická chémia a laboratórna medicína. Od roku 2014 pôsobí ako rektor Univerzity Karlovy v Prahe. Je vedúci Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej medicíny 1. lekárskej fakulty a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.
Pozrieť detail

doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.

Bol súčasťou významných projektov zameraných na nové trendy v diagnostike chorôb štítnej žľazy, ako aj civilizačných chorôb. Venoval sa štúdiu experimentálnej neurodegenerácie. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt prispel k vybudovaniu centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Pavel Dundr, PhD.

Profesor Dundr je špičkovým odborníkom v oblasti patologickej anatómie. Je vedúcim vedeckej skupiny v rámci Ústavu patológie 1. LF UK a VFN v Prahe, ktorá sa venuje najmä onkologickej problematike so zameraním na široké spektrum nádorov ženských genitálií, ale aj ďalších malignít .
Pozrieť detail

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Docent otorinolaryngológie, ktorý sa špecializuje aj na chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Pôsobí na Klinike ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave. Zastáva funkciu Honorary Senior Research Fellow na University of Birmingham (GB) a je tiež medicínskym námestníkom UNB. Od roku 2017 je členom vedenia Confederation of the European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.
Pozrieť detail

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

V rámci svojej špecializácie sa dlhodobo venuje aplikácii najnovších vedeckých poznatkov v oblasti molekulárnej genetiky a genomiky človeka. Ako prvý viedol v rámci Slovenska pracovisko umožňujúce servisné sekvenovanie DNA, ktorého služby využívali mnohé ďalšie vedecké pracoviská.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Je absolventom odboru kvasnej chémie a bioinžinierstva na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Po štúdiu začal pracovať v laboratóriu, neskôr v Ústave dedičných metabolických porúch (ÚDMP) Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.
Pozrieť detail

Mgr. Peter Baráth, PhD.

Má široké praktické skúsenosti z oblasti molekulárnej biológie, génovej expresie, purifikácie bielkovín tak z rekombinantých, ako aj natívnych zdrojov, štruktúrnej biológie, proteínovej chémie a biologickej hmotnostnej spektrometrie.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Český špičkový odborník na endokrinológiu a diabetológiu, ktorý je od roku 2018 predsedom Českej diabetologickej spoločnosti. Zaoberá sa predovšetkým biochémiou a patofyziológiou diabetu a jeho komplikáciami.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

Ing. Michal Pohludka, PhD., MBA, LL.M.

Od roku 2004 pôsobil na 1. LF UK Praha ako vedecký pracovník, kde sa venoval štúdiu a výskumu nukleárnych hormonálnych receptorov s cieľom odhaliť regulácie expresie génov v nádorových bunkách.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Dlhodobo a systematicky sa zameriava na problematiku chronických pečeňových chorôb, portálnej hypertenzie i ďalších komplikácií cirhózy pečene. Venuje sa aj endoskopickým a invazívnym metódam, ktoré súvisia s pečeňovými chorobami .
Pozrieť detail

Mgr. Michal Kajsík, PhD.

Vedecký pracovník v oblasti molekulárnej biológie a mikrobiológie. V rámci svojej špecializácie sa dlhodobo venuje práci s bakteriofágmi, typizácii mikroorganizmov a pokročilým technikám rekombinantných DNA.
Pozrieť detail

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Venuje sa problematike patologických zmien v tkanivách pri nádorovej transformácii. Aktuálne pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Ústave patologickej anatómie.
Pozrieť detail

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

Pôsobí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na funkčnom mieste docenta na Ústave lekárskej a klinickej biochémie. Je spolupôvodca patentu PP50010-2020, keďže sa venuje analýze kódujúcich a nekódujúcich RNA pri gynekologických malignitách a neplodnosti.
Pozrieť detail

doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.

Docent Stupák je špecialista v odbore biochémia. Pôsobí na Ústave lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ vo funkcii zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť. Vo svojej vedeckej činnosti sa doteraz venoval štruktúre a stabilite biomakromolekúl, mitochondriálnym a hémovým proteínom.
Pozrieť detail

laboratória

Verejná výskumná infraštruktúra

Naše moderné výskumné laboratóriá pomáhajú nezávislému výskumu v oblasti biomedicíny. Prístup k týmto technológiám je voľný pre všetkých bádateľov a výskumníkov.

VEDECKÉ ČASOPISY

newslab a labMED

Pozrite si najnovšie vydania našich vedeckých časopisov newslab alebo labMED.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.