Výskum

Biomedicínsky výskum v MEDIREX GROUP ACADEMY (MGA) je zameraný predovšetkým na vývoj nových diagnostických a skríningových metód, hľadanie potenciálnych diagnostických a prediktívnych bio- markerov využiteľných v prevencii, diagnostike, ale aj potenciálne v terapii onkologických ochorení.

 

V centre pozornosti vedcov v MGA sú aj civilizačné ochorenia, pri ktorých je rovnako kľúčová včasná diagnostika a prevencia. Od roku 2020 sa tím vedcov aktívne podieľa na výskume nového infekčného ochorenia COVID-19, výskumné aktivity sú  orientované najmä na vytvorenie univerzálneho systému skorej a rýchlej detekcie koronavírusovej infekcie.

 

Cieľom vedeckého výskumu je prenos získaných poznatkov do klinickej praxe, aby boli skríning a diagnostika ochorení účinnejšie a takisto sa zvyšovala efektívnosť liečby pacientov. 

„Jedným z našich najväčších úspechov bola spolupráca na overovaní genetických testov, ktorými sa dnes zisťujú závažné zmeny na krčku maternice. 

doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.,
riaditeľ MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.