Štatút

Štatút neziskovej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Toto znenie Štatútu neziskovej organizácie (ďalej len „Štatút“) neziskovej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., so sídlom Novozámocká 1/67, 949 05 Nitra (ďalej len „Nezisková organizácia“) je vyhotovené po prijatí Dodatku č. 2 k Štatútu rozhodnutím Správnej rady Neziskovej organizácie zo dňa 6. 9. 2018  v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o neziskových organizáciách“).

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.