Štatút

Štatút neziskovej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Toto znenie Štatútu neziskovej organizácie (ďalej len „Štatút“) neziskovej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., so sídlom Jána Bottu 2, 917 01 Trnava (ďalej len „Nezisková organizácia“) je vyhotovené po prijatí Dodatku č. 2 k Štatútu rozhodnutím Správnej rady Neziskovej organizácie zo dňa 6. 9. 2018  v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o neziskových organizáciách“).

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.