Odborné podujatia

Plánované podujatia

Aktuálne nie sú naplánované žiadne podujatia.

Odborné podujatia

Kontinuálne vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je nevyhnutné, a preto mu MGA venuje výraznú pozornosť. Na zabezpečenie tejto edukácie MGA každoročne organizuje niekoľko odborných podujatí na edukáciu lekárov a laboratórnych pracovníkov v rámci odborných seminárov a kongresov s lokálnou či celoslovenskou pôsobnosťou.

 

MGA usporadúva aj medzinárodné podujatia s účasťou prednášajúcich odborníkov zo zahraničia. Okrem toho sa MGA podieľa na organizovaní predatestačných seminárov/kurzov lekárov v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, na ktorých sú prezentované vybrané diagnostické postupy lekárom z praxe. Odborné podujatia sú zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.

20190521-154353-PCR-Medirex_Pariz_A__3744A

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.