Vlastný výskum

MGA realizuje aj vlastné vedeckovýskumné projekty financované v spolupráci s donorskými a partnerskými organizáciami podieľajúcimi sa na výskume, rovnako aj zmluvný výskum na základe zadania konkrétneho partnera.

Aktuálne neprebiehajú žiadne vlastné projekty.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.