Laboratóriá

Výskumné aktivity sústreďujeme na biomedicínske odbory, ako sú:

  • genetika a epigenetika
  • proteomika
  • metabolomika
  • imunológia
  • cytológia
  • histológia
 

Už niekoľko rokov budujeme vlastnú infraštruktúru výskumných laboratórií, ktoré pomáhajú nezávislému výskumu v oblasti biomedicíny na Slovensku. Vďaka realizácii výskumných projektov podporených z Operačného programu Výskum a vývojOperačného programu Integrovaná infraštruktúra sa nám podarilo vybudovať moderné výskumné laboratóriá. Prístup k týmto technológiám je voľný pre  akademické a neziskové výskumné subjekty, ktoré realizujú nezávislý výskum vo verejnom záujme. Prístroje nie je možné využívať na aktivity hospodárskeho charakteru. Uvedenú laboratórnu infraštruktúru rozširujeme aj vďaka  donorským a partnerským organizáciám, ktoré podporujú biomedicínsky výskum a takisto vďaka 2 % z daní, o ktoré sa MGA ako nezisková organizácia každoročne uchádza.

 

Informovanosť a dostupnosť informácií

Vzhľadom na realizáciu výskumných aktivít, ako aj existenciu modernej výskumnej infraštruktúry chceme v súlade s princípom verejného záujmu a realizácie našich aktivít na báze verejného prospechu proaktívne informovať o výsledkoch nášho výskumu laickú aj odbornú verejnosť.

Súčasne chceme umožniť prístup k našim moderným výskumným laboratóriám všetkým výskumným inštitúciám, výskumným pracovníkom, študentom a doktorandom, ktorí chcú realizovať nezávislý výskum vo verejnom záujme. V prípade záujmu realizovať vlastný nezávislý výskum v genetických, biochemických, cytologických, histologických a proteomických laboratóriách na zakúpených prístrojoch nás kontaktujte prostredníctvom info@medirexgroupacademy.sk.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.