V implementácií

UAVLIFE

O projekte

Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci s viacerými partnermi vytvorili konzorcium, ktorého súčasťou je aj naša spoločnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. Predkladaný projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných služieb, kvalitu, testovanie, metrológiu a s nimi súvisiace procesy pre bezpilotné lietajúce prostriedky, vývoj systému bezpilotných lietajúcich prostriedkov (UAS – Unmanned Aircraft System), ktorý bude môcť byť využitý na prepravu materiálu v nebezpečných a často život ohrozujúcich situáciách a podporné riadiace IKT systémy pre potreby UAS.

„Moderná personalizovaná medicína si vyžaduje rýchle a presné informácie o zdravotnom stave každého jednotlivca. Tie nám pomôžu chorobu identifikovať, pomenovať a zohľadniť priebeh ako aj individuálnu liečbu. V súčasnosti sme schopní v laboratóriu rýchlo a presne spracovať veľké množstvo vzoriek a tie rýchlo odoslať lekárom. Limitujúcim faktorom rýchlosti diagnostiky sa tak stáva doba od odberu po spracovanie v laboratóriu. Výskum v oblasti leteckého transportu biologických materiálov v budúcnosti pomôže minimalizovať čas transportu vzoriek bez ohľadu na ľudský faktor a dopravnú situáciu v aglomeráciách, čím pacientom ušetrí nielen čas, ale v mnohých prípadoch aj to najcennejšie.“

Mgr. Michal Kajsík, PhD.

koordinátor projektu

Z pohľadu nosných výsledkov projektu v prípade jeho realizácie vzniknú:
Celý rad prototypov riešiacich rôzne technické/konštrukčné aspekty dronov a návrh modelov pre optimálny spôsob transportu rôznych typov biologického materiálu. Základným vstupom bude excelentnosť riešiteľského kolektívu a jeho kombinované know-how na jednej strane v oblasti výskumu UAV a na druhej v oblasti výskumu v oblasti biomedicíny/zdravia obyvateľstva.

    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.