V implementácií

DIGIMED

O projekte

Hlavným cieľom projektu je posilniť digitálnu transformáciu vo všetkých odvetviach zdravotnej starostlivosti. Definované výzvy pre nasledujúce roky programom Horizont Európa a iných typov financovania Európskou komisiou ukázali veľký dopyt v rámci rozvoja digitalizácie v zdravotníckom sektore. Digitalizácia v zdravotníctve podporí inováciu infraštruktúry, zber dát a ich využitie. Potrebu digitalizácie lekárskej starostlivosti sme pocítili aj počas pandémie, v následku čoho vzniklo mnoho iniciatív v rámci personalizovanej medicíny.

Projekt DIGIMED bude predstavovať spoluprácu medzi viacerými subjektmi a zameria sa na kľúčové prvky transformačných procesov v medicíne, zdravotnej starostlivosti a laboratórnej medicíne, ako aj na vzdelávanie populácie a pacientov o trendoch používania umelej inteligencie a analýz dát a ako môžu spoločne predchádzať civilizačným chorobám.
Pre dosiahnutie vybraných priorít a cieľov:

  • medzi partnermi bude zavedený prvok mobility, vedeckí pracovníci budú posielaní do partnerských krajín s cieľom zdieľať svoje vedomosti a skúseností. Keďže digitalizácia je veľkou súčasťou vedy, vedúci vedci sa budú vzdelávať o trendoch v bioinformatike.
  • medzi partnermi bude zavedený prvok mobility a vedúci IT špecialisti budú posielaní do partnerských krajín, s cieľom vzájomného vzdelávania a zdieľania know-how v základných laboratórnych diagnostických systémoch, nových laboratórnych systémoch, ktoré sa líšia v každej krajine.
  • okrem vedcov a IT budú zapojené aj iné oddelenia. Marketingové a obchodné oddelenie majú taktiež dôležitú úlohu v digitálnej transformácii v zdravotníctve. Budú sa zameriavať na podporu podnikania a využitia digitálnych trendoch na prispôsobenie sa personalizovanej medicíne.
    Celkovo tento konzorcium prirodzene povedie k vytvoreniu platformy pre prispôsobenie sa svetovým trendom v IT a personalizovanej medicíne a na rýchle riešenie problémov s tým spojených. Vrátane konferencií, workshopov a iných podujatí bude tento projekt vzdelávať širšiu populáciu vo viacerých vedných odvetviach.

Aktivity & Rozpočet: 

Vedci- international internship  15 000 eur
IT špecialisti – international internship  15 000 eur
Vzdelávanie 30 000 eur

Trvanie projektu: 1/9/2023 – 30/11/2024 (15 mesiacov) 

    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.