Ukončené

Biomedires I.

O projekte

Získavanie nových poznatkov vzniku a priebehu chorôb je dôležitým krokom na ich včasnejšie rozpoznanie a úspešnú liečbu. Biomedicínsky výskum zabezpečuje implementáciu poznatkov modernej vedy a je kľúčovým na znižovanie morbidity a mortality na závažné ochorenia, podporu zdravia ľudí a zlepšenie kvality ich života. Riešený projekt sa sústredil na podporu biomedicínskeho výskumu na Slovensku v kontexte multidisciplinárneho prístupu s podporou širokej kooperácie výskumných inštitúcií v európskom výskumnom priestore a na prenose poznatkov do praxe. 

„Žijeme v dobe rýchleho objavovania nových poznatkov o príčinách a správaní sa chorôb. V súčasnosti už nestačí len chorobu pomenovať. Každý pacient je jedinečný. Choroba má u každého iný priebeh. Môže vyžadovať inú liečbu. Čoraz viac hovoríme o potrebe personalizovanej medicíny a cielenej liečby. Na tento účel je potrebná úzka spolupráca lekárov a adekvátne vybavených a pripravených výskumných inštitúcií. Riešenie projektu pomohlo technicky dobudovať takéto výskumné centrum a vytvorilo nám adekvátne podmienky na prácu, ktorá v budúcnosti prinesie výsledky v prospech pacientov.“

MUDr. Pavol Janega, PhD.

koordinátor projektu

Hlavnou prioritou projektu je oblasť onkologických chorôb. Tie predstavujú závažný medicínsky aj sociálno-spoločenský problém. Aj keď poznáme mnohé predisponujúce faktory, etiológia ich vzniku a faktory ovplyvňujúce ich progresiu nie sú vždy úplne známe. Malígne nádorové choroby sú vo všeobecnosti považované za chorobu génov. Ich príčinou je hromadenie zmien genetického materiálu v dôsledku mutácií, ktoré sa v bunkách akumulujú. V dôsledku genetických zmien bunky menia svoje vlastnosti, začínajú sa nekontrolovateľne množiť, organizmus nemá schopnosť regulácie ich rastu. Ten sa stáva autonómny a nekontrolovateľný. 

Akumuláciou ďalších zmien získava nádor schopnosť šírenia sa a vzniku metastáz. Zmenami zloženia bunkového povrchu sa stáva neviditeľný pre imunitný systém a uniká jeho kontrolnej aktivite. Bez ohľadu na príčiny vzniká v nádorových bunkách veľké množstvo rôznych druhov aberácií na genetickej úrovni a zmien zloženia proteínov. Voľba správnej a účinnej identifikácie týchto zmien použitím vhodných genetických a proteomických laboratórnych vyšetrovacích metód vo významnej miere prispieva ku skorej diagnostike neoplastického procesu a následne napomáha pri odhade diagnózy, prognózy a liečby onkologického pacienta.

Riešením projektu sa v spolupráci s ostatnými partnermi podarilo vytvoriť multidisciplinárne vedecké pracovisko so špičkovým technickým vybavením zameraným na výskum v oblasti biomedicíny, včasnú diagnostiku závažných ochorení a na hľadanie nových potenciálnych diagnostických, prognostických a terapeutických markerov. Vytvorené biomedicínske pracovisko vzniklo na úrovni porovnateľnej s  renomovanými medzinárodnými organizáciami výskumu a vývoja a má potenciál prispieť k úspešnému výskumu tak nádorových, ako aj nenádorových chorôb v budúcnosti. Bol vytvorený základ medzinárodného konzorcia výskumných skupín, ktoré sa v súčasnosti podieľa na príprave následných výskumných projektov a na ich úspešnom riešení.

Dokumenty
Foto laboratórií

Viac informácií o cytologickom, genetickom a proteomickom laboratóriu a fotografie prístrojov, nájdete v sekcii O nás/laboratória.

Publicita
    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.