Michal KajsíkMgr. Michal Kajsík, PhD.

Vedecký pracovník v oblasti molekulárnej biológie a mikrobiológie. V rámci svojej špecializácie sa dlhodobo venuje práci s bakteriofágmi, typizácii mikroorganizmov a pokročilým technikám rekombinantných DNA. Jeho dlhodobým cieľom je zavedenie personifikovanej a špecifickej fágovej terapie infekčných ochorení vychádzajúcej z podrobnej genotypizácie patogénov. Od skončenia štúdií vytvára zbierku bakteriofágov schopných infikovať najčastejšie bakteriálne patogény vyskytujúce sa v medicíne, ako aj v iných odvetviach.

 

Aktívne spolupracuje na zavádzaní nových diagnostických postupov schopných presne definovať pôvodcov infekcií. Po nástupe metód masívneho paralelného sekvenovania sa začal špecializovať na ich aplikáciu v laboratórnom výskume medicínsky významných mikroorganizmov a vírusov. V roku 2012 absolvoval stáž v School of Science and Technology, Nottingham Trent University, od septembra 2014 pôsobí na Univerzite Komenského ako vedecký a pedagogický pracovník.

Podieľa sa na výučbe študentov molekulárnej biológie a medicínskej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK. Od roku 2017 aktívne spolupracuje s MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o., na riešení viacerých projektov aplikovaného výskumu.

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projektoch:


Názov projektu:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa
Akronym:
Biomedires II.
Kód projektu:
313011W428

 

Názov projektu:
Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19
Akronym:
UAVLIFE
Kód projektu:
313011ATR9

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.