Michal PohludkaIng. Michal Pohludka, PhD. MBA, LL.M.

Vedeckovýskumný pracovník  vyštudoval odbor biochémia a biotechnológia na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe, následne postgraduálne štúdium na Ústave dedičných metabolických porúch 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Od roku 2004 pôsobil na 1. LF UK Praha ako vedecký pracovník, kde sa venoval štúdiu a výskumu nukleárnych hormonálnych receptorov s cieľom odhaliť regulácie expresie génov v nádorových bunkách. V roku 2008 prešiel do komerčného sektora. Viac ako desať rokov (2008 – 2019) pôsobil v globálnej americkej spoločnosti Bio-Rad Laboratories, ktorá svoje kompletné riešenie poskytuje v oblasti klinickej diagnostiky a na vedecké pracoviská.

 

Z pohľadu publikačného je jeho činnosť veľmi pestrá. Z pôsobenia na 1. LF UK Praha má publikácie v oblasti genomiky a proteomiky. V roku 2010 vydal v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Brno a s 1. LF UK Praha metodickú publikáciu o novom klinicko-diagnostickom prístupe detekcie asialotransferinu v mozgovomiechovom moku. Od roku 2018 vydal v spolupráci s EF VŠB-TU Ostrava rad publikácií v oblasti riadenia obchodu a operatívy spoločnosti.

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projektoch:


Názov projektu:
Vytvorenie systému skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom – pilotná štúdia COVID-19
Akronym:
PANCO
Kód projektu:
PP-COVID-20-0056

 

Názov projektu:
Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia
Akronym:
PROMEDICOV-19
Kód projektu:
313010ATA2

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.