Ukončené

Štúdia Hepacor CZ

Úvodné slovo

Štúdia Hepacor CZ je realizovaná s cieľom popísať vzťah medzi rizikovými skupinami a nosičstvom vírusu hepatitídy typu C (HCV) v Českej republike.

Stručný opis štúdie:

Štúdia Hepacor CZ je realizovaná s cieľom popísať vzťah medzi rizikovými skupinami a nosičstvom vírusu hepatitídy typu C (HCV) v Českej republike.

Na štúdii sa podieľajú:

  • MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. ako „realizátor výskumného projektu“
  • 15 – 20 centier – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti všeobecného lekárstva a internej medicíny v Českej republike ako „investigátor“.

Do štúdie je postupne zaradených 700 pacientov, ktorí vyhoveli prijímacím a vyraďovacím kritériám štúdie. Zaradeným pacientom je odobraná anamnéza so zameraním na rizikové faktory HCV infekcie a zároveň odobrané vzorky krvi na detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C (HCV).

Na primárnu detekciu nosičstva vírusu hepatitídy C je v projekte využívané stanovenie protilátok anti–HCV metodikou chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA). Pozitívne nálezy sú následne konfirmované dôkazom HCV RNA  metodikou PCR (Polymerase chain reaction).

Anamnestické údaje, ako i výsledky vyšetrení, sú zaznamenané do systému eCRF a následne vyhodnotené.V štúdii nie je overovaný nijaký liek. Táto štúdia je výhradne observačná a rozvrh návštev v ambulancii a všetky liečebné režimy sú určené ošetrujúcim lekárom v súlade s bežnou klinickou praxou.

    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.