Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie

MGA je v úzkom kontakte s akademickou pôdou. Spájaním teórie s praktickými poznatkami pomáhame vychovávať novú generáciu vedeckých odborníkov v oblasti biomedicíny. Naši odborníci poskytujú konzultačné poradenstvo a odborné vedenie, ako aj možnosť realizácie študentského vedeckého výskumu, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác na pracoviskách MGA. Talentovaným študentom v MGA vytvárame priestor pri praktickej výučbe či umožnení priameho kontaktu teórie a praxe.

 

V rámci prípravy lekárov organizujeme kurzy z laboratórnej medicíny, sme pracoviskom pre praktické vzdelávanie v špecializačných štúdiách.

Pregraduálne vzdelávanie

Príslovie „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, platí aj v prípade vzdelávania. Je dôležité, aby sa mladí ľudia už počas štúdia zoznamovali s praxou, aby vedeli, čo môžu od svojej budúcej práce očakávať. Práve zapojenie mladých nádejných budúcich vedcov často prináša nové myšlienky a nápady, ktoré aj nás posúvajú ďalej a otvárajú nám ďalšie cesty budúceho smerovania výskumných aktivít.

 

Naším krédom je, že „k najlepším zamestnancom patria tí, ktorých si vychováme sami“, a to je dôvod, prečo sa spolupráci so školami venujeme naozaj intenzívne. Naši kolegovia učia, ako konzultanti sa podieľajú na študentských vedeckých aktivitách, vedú bakalárske a diplomové práce.  Spolupracujeme s viacerými pracoviskami, v našich laboratóriách môžu študenti absolvovať stáže, realizovať svoje vedecké projekty a pod vedením našich odborníkov preniesť do praxe svoje nápady. 

V rámci pregraduálneho vzdelávania spolupracujeme s:

Univerzita Komenského

- Lekárska fakulta
- Prírodovedecká fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

- Lekárska fakulta
- Prírodovedecká fakulta

V rámci postgraduálneho vzdelávania spolupracujeme s:

Univerzita Komenského

- Lekárska fakulta
- Prírodovedecká fakulta
- Jesseniova lekárska fakulta Martin

Slovenská technická univerzita

- Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

- Lekárska fakulta
- Prírodovedecká fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita

- Lekárska fakulta

Postgraduálne vzdelávanie

Naši kolegovia pôsobia ako školitelia, konzultanti a školitelia-špecialisti v rámci doktorandského štúdia a študenti získavajú možnosť realizovať svoje vedecké aktivity priamo v praxi podieľaním sa na vedeckovýskumných úlohách v rámci jednotlivých projektov.

V rámci prípravy lekárov organizujeme kurzy z laboratórnej medicíny, sme pracoviskom pre praktické vzdelávanie v špecializačných štúdiách.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.