David Cibulaprof. MUDr. David Cibula, CSc.

Po ukončení štúdia na 1. lekárskej fakulte UK v Prahe nastúpil na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku 1. LF UK, kde pracuje dodnes. Najskôr sa venoval gynekologickej endokrinológii, neskôr gynekologickej onkológii. Od roku 2003 je vedúcim Onkogynekologického centra vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Počas jeho vedenia sa z centra – malej jednotky – stalo jedno z najväčších gynekologicko-onkologických centier v Európe. Veľmi významný je aj jeho prínos v postgraduálnom vzdelávaní v oblasti onko-gynekologickej chirurgie vrátane vývoja vzdelávacích DVD (používaných aj v zahraničí a schválených ESGO), založenia videotéky ESGO (najnavštevovanejšia stránka na vzdelávacom portáli ESGO), vedenia medzinárodných stáží v oblasti radikálnej chirurgie (65 účastníkov od roku 2007) a založenia chirurgického portálu www.surgery4u.eu.

V minulosti pôsobil ako prezident Európskej spoločnosti gynekologickej onkológie, rovnako viedol Medzinárodnú skupinu pre smernice a indikátory kvality v chirurgii krčka maternice. Je zakladateľom a predsedom Kolaboratívnej skupiny strednej a východnej Európy pre klinické štúdie v onkogynekológii. Založil aj dve charitatívne organizácie podporujúce pacientky s gynekologicko-onkologickými ochoreniami a výskum v gynekologickej onkológii. Je autorom a spoluautorom stoviek článkov.

 

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projekte:

 

Názov projektu:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa
Akronym:
Biomedires II.
Kód projektu:
313011W428

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.