Jan Škrhaprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MGA

Český špičkový odborník na endokrinológiu a diabetológiu, ktorý je od roku 2018 predsedom Českej diabetologickej spoločnosti. Zaoberá sa predovšetkým biochémiou a patofyziológiou diabetu a jeho komplikáciami. Bol hlavným riešiteľom 8 grantových úloh, pričom za jednu z nich získal Cenu ministra zdravotníctva ČR. Bol vedúcim výskumného projektu „Prvouk“ na 1. LF UK.

 

Je autorom piatich monografií, množstva kapitol v monografiách, výsledky jeho vedeckej práce sú súčasťou mnohých odborných citácií v časopisoch. Od roku 1990 je členom výboru Českej diabetologickej spoločnosti, rovnako je aj podpredsedom Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.

Pôsobil vo výbore zahraničných spoločností (EASD – European Association for the Study of Diabetes) a vo Federácii dunajských sympózií. Bol viceprezidentom European Union of Medical Specialists so sídlom v Bruseli. V súčasnosti je aj prorektorom Karlovej univerzity v Prahe pre zahraničné vzťahy a mobilitu.

 

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projekte:


Názov projektu:
Závažné civilizačné ochorenia a COVID-19
Akronym:
Diacovid
Kód projektu:
313011AVH7

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.