Gabriel MinárikRNDr. Gabriel Minárik, PhD.

V rámci svojej špecializácie sa dlhodobo venuje aplikácii najnovších vedeckých poznatkov v oblasti molekulárnej genetiky a genomiky človeka. Ako prvý viedol v rámci Slovenska pracovisko umožňujúce servisné sekvenovanie DNA, ktorého služby využívali mnohé ďalšie vedecké pracoviská. Od roku 2006 sa v spolupráci s poprednými slovenskými klinickými odborníkmi venuje výskumu nádorových ochorení, ktorého výsledkom bolo naštartovanie personalizácie cielenej terapie vychádzajúcej z genotypizácie nádorových tkanív onkologických ochorení na Slovensku.

Od toho istého roku sa venuje výskumu cirkulujúcich nukleových kyselín, v rámci ktorého boli na pracovisku zavedené metódy neinvazívnej prenatálnej detekcie pohlavia plodu, ktoré sa neskôr etablovali aj v rutinnej neinvazívnej prenatálnej diagnostike. 

 

Po nástupe metód masívneho paralelného sekvenovania sa začal špecializovať na ich aplikáciu v laboratórnom výskume a rutinnej klinickej praxi. Výsledkom výskumu pracovnej skupiny, v ktorej pôsobil, je aj test na neinvazívny prenatálny skríning častých aneuploidií plodu z cirkulujúcej DNA získanej z krvi tehotných žien – Trisomy test.

 

V súčasnosti pôsobí ako vedúci laboratórií TRISOMYtest, s. r. o., a ako vedeckovýskumný pracovník MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. sa v súčasnosti aktívne podieľa na riešení viacerých projektov aplikovaného výskumu.

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projektoch:

 

Názov projektu:
Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia

Akronym:
PROMEDICOV-19

Kód projektu:
313010ATA2

 

Názov projektu:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa

Akronym:
Biomedires II.

Kód projektu:
313011W428

 

Názov projektu:
Vytvorenie systému skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom – pilotná štúdia COVID-19

Akronym:
PANCO

Kód projektu:
PP-COVID-20-0056

 

Názov projektu:
Závažné civilizačné ochorenia a COVID-19

Akronym:
Diacovid

Kód projektu:
313011AVH7

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.