O nás

MEDIREX GROUP ACADEMY je neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná najmä na oblasť vedy a výskumubiomedicíne, a na podporu vzdelávania.

 

Naším cieľom je hľadať nové biomarkery, preventívne, diagnostické a terapeutické postupy s potenciálom implementovať poznatky vedy a biomedicínskeho výskumu do diagnostickej a terapeutickej praxe. Vzhľadom na rýchly rozvoj technologickej infraštruktúry a informačno-komunikačných technológií (IKT) si uvedomujeme nevyhnutnosť prepojenia biomedicínskeho výskumu aj s bioinformatikou. V neposlednom rade je pre nás prioritou aj realizácia multidisciplinárneho výskumu v rôznych oblastiach, ktoré súvisia s biomedicínou.

Naše hlavné priority sú:

  • budovať Centrum excelentného výskumu vo verejnom záujme, zamerané najmä na biomedicínske odbory, v úzkej súčinnosti s bioinformatikou a bioštatistikou, ktoré sa stávajú v dnešnej dobe súčasťou každého biomedicínskeho výskumu. Centrum spája špičkových erudovaných zahraničných a slovenských vedcov, ktorí participujú na vedeckých aktivitách v oblasti biomedicínskho výskumu;
  • MGA vykonáva biomedicínsky výskum v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Informácie uvedené na tejto stránke majú informatívny charakter a nemôžu byť bez súhlasu MGA ďalej používané či už na vedecké, výskumné alebo súvisiace účely alebo iné účely.

MGA vykonáva biomedicínsky výskum v súlade s platnými právnymi predpismi.  

Informácie uvedené na tejto stránke majú informatívny charakter a nemôžu byť bez súhlasu MGA ďalej používané či už na vedecké, výskumné alebo súvisiace účely alebo iné účely.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.