Pavel Dundrprof. MUDr. Pavel Dundr, PhD.

Profesor Dundr je špičkovým odborníkom v oblasti patologickej anatómie. Je vedúcim vedeckej skupiny v rámci Ústavu patológie 1. LF UK a VFN v Prahe, ktorá sa venuje najmä onkologickej problematike so zameraním na široké spektrum nádorov ženských genitálií, ale aj ďalších malignít zahrňujúcich napríklad melanóm, karcinómy prsníka, pankreasu, hrubého čreva, obličiek a prostaty. V súvislosti s výrazným metodickým rozvojom sa v rámci výskumu okrem tradičnej histopatológie a imunohistochémie využívajú aj metódy molekulárne biologické.

 

V laboratóriu molekulárnej patológie sú k dispozícii techniky zahrňujúce sekvenovanie (Sangerovo a NGS), qPCR, in situ hybridizáciou a ďalšie. Skupina veľmi úzko spolupracuje najmä s výskumným tímom prof. Cibulu, rovnako aj s odborníkmi a výskumnými tímami z rôznych výskumných ústavov a kliník z ČR, či participuje na projektoch v spolupráci s pracoviskami z Maďarska, Veľkej Británie a z USA.

Výskumný tím pod vedením prof. Dundra patrí medzi uznávané skupiny najmä v oblasti gynekologickej patológie. Dôkazom toho je aj niekoľko prioritných, často citovaných publikácií s impakt faktorom, či autorstvo kapitoly v monografii Gynecologic and Obstetric Pathology, ktorú editovali odborníci z USA.

 

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projekte:


Názov projektu:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa
Akronym:
Biomedires II.
Kód projektu:
313011W428

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.