Kontakt

Kontakt pre partnerov

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formulára. Odoslaním kontaktného formulára beriete na vedomie, že vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Poštová adresa:

Galvaniho 17/C
P.O. BOX 144
821 04 Bratislava
Recepcia: +421 2 208 29 111

Fakturačná adresa:

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Novozámocká 1/67
949 05 Nitra
IČO: 37 986 805
DIČ: 2022374805
IČ DPH: SK2022374805

Kontakt pre média:

info@medirexgroupacademy.sk

Bankové spojenie:

1151584001/1111 UniCredit Bank Slovakia a. s.

SWIFT kód: UNCRSKBX
IBAN : SK1711110000001151584001

Spoločnosť je zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom okresným úradom v Nitre

reg.č. VVS/NO-6/2021

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.