Peter BaráthMgr. Peter Baráth, PhD.

Má široké praktické skúsenosti z oblasti molekulárnej biológie, génovej expresie, purifikácie bielkovín tak z rekombinantých, ako aj natívnych zdrojov, štruktúrnej biológie, proteínovej chémie a biologickej hmotnostnej spektrometrie. Bol úspešným zodpovedným riešiteľom domácich a zahraničných vedeckých projektov (VEGA, 6. rámcový program EÚ). Je autorom jedného patentu a 39 karentovaných článkov v prestížnych zahraničných časopisoch, ako Journal of Biological Chemistry, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA a Nature s vysokou citovanosťou.

 

V súčasnosti sa zameriava na proteomické a glykoproteomické analýzy, vývoj metód pre cielenú identifikáciu a kvantifikáciu glykopeptidov, implementáciu postupov pre identifikáciu bielkovín pomocou hmotnostnej spektrometrie a bioinformatické spracovanie získaných proteomických dát.

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projektoch:


Názov projektu:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa
Akronym:
Biomedires II.
Kód projektu:
313011W428

 

Názov projektu:
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom.
Akronym:
PreveLynch
Kód projektu:
313011V578

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.