Tomáš Zima

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Český lekár a profesor v odbore lekárska biochémia, klinická chémia a laboratórna medicína. Vyštudoval Fakultu všeobecného lekárstva na Karlovej univerzite v Prahe a rovnako je absolventom Pražskej medzinárodnej manažérskej školy pri VŠE Praha.

Jeho hlavné výskumné záujmy zahŕňajú oxidačný stres, pokročilé koncové produkty glykácie (AGE), experimentálnu nefrológiu, nádorové markery a laboratórne riadenie a akreditáciu.

 

Je spoluautorom 71 kníh a členom viacerých vedeckých spoločností vrátane Českej lekárskej akadémie a Učenej spoločnosti Českej republiky. Pôsobí v radách vrátane komisie EFLM a edukačného výboru Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny. Bol členom Vedeckej komisie pre zdravie (SPH) Európskej komisie. Získal množstvo ocenení, medzi inými napríklad aj Cenu prezidenta Českej lekárskej komory za prínos v oblasti celoživotného vzdelávania.

 

Od roku 2014 pôsobí ako rektor Karlovej univerzity v Prahe, kde bol v roku 2017 znovuzvolený do tejto funkcie na druhé funkčné obdobie. Je vedúci Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej medicíny 1. lekárskej fakulty UK a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projektoch:

Názov projektu:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa

Akronym:
Biomedires II.

Kód projektu:
313011W428

 

Názov projektu:
Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19

Akronym:
UAVLIFE

Kód projektu:
313011ATR9

 

Názov projektu:
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom.

Akronym:
PreveLynch

Kód projektu:
313011V578

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.