V implementácií

Biomedires II.

O projekte

Projekt je špecifický multidisciplinárnym prístupom pri hľadaní potenciálnych diagnostických, prognostických resp. terapeutických markerov. Práve kombinácia genetických, proteomických, histologicých, imunohistochemických, glykomických ako aj analytických metód umelej inteligencie majú potenciál efektívnejšej analýzy zistených nálezov.

Originalita predkladanej aktivity spočíva v medziodvetvovom prístupe k biomedicínskemu výskumu za použitia moderných technik strojového učenia (Machine Learning) a hlbokého strojového učenia (Deep Learning) na báze umelých neurónových sieti pri spracovaní vysokodimenzionálnych, multimodálných dát (genetika, proteometika, histológia, glykomika), pri vyhodnocovaní výsledkov, s praktickým cieľom vytvorenia  informačného modelu, ktorý pomôže pri diagnostikovaní projektom definovaných rakovinových ochorení.

Súčasťou riešenia projektu je analýza premorenosti populácie HPV umožňujúca lepšie pochopenie aktuálneho stavu v slovenskej populácii, čo môže byť dôležité pre procesy zavádzania očkovania v súčasnosti.Inovatívna je aj analýza oxidu dusnatého vo vzťahu k nádorovej transformácii. Oxid dusnatý sa môže podieľať na aktivácii nádorovej transformácie a progresie choroby, ale na druhej strane môže pôsobiť ako protinádorový agens. Výsledky projektu významne prispejú k odhaleniu mechanizmov tohto ambivalentného účinku oxidu dusnatého pri nádoroch. Predpokladáme, že zistenie nových mechanizmov signalizácie oxidu dusnatého môže mať aj relevantný klinický výstup. 

Fotodokumentácia

Viac informácií o proteomickom laboratóriu a fotografie prístrojov, nájdete v sekcii
O nás/laboratória/proteomické laboratória.

    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.