Pavel Babálprof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Po ukončení štúdia medicíny si vybral špecializáciu patologická anatómia a praktické skúsenosti získal nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Absolvoval dlhodobé aj viacročné pobyty na zahraničných pracoviskách vo Francúzsku, USA a v Nemecku. V roku 1994 pôsobil ako Visiting professor a následne od roku 1999 ako Assistant professor na Department of Pathology, University of South Alabama, Mobile.

 

Venuje sa problematike patologických zmien v tkanivách pri nádorovej transformácii. Aktuálne pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Ústave patologickej anatómie.

Zastáva funkciu zástupcu prednostu a je jedným z popredných špecialistov v patológii.

 

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projekte:

 

Názov projektu:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa
Akronym:
Biomedires II.
Kód projektu:
313011W428

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.