XXXII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL

Vážené kolegyne a kolegovia, milé priateľky a priatelia,

Izakovičov memoriál je najvýznamnejšie genetické odborné podujatie na Slovensku.
Chystáme ho vždy s nadšením, ale aj s napätým očakávaním, či všetko vyjde tak, ako by malo. Organizujeme už XXXII. ročník a to nás zaväzuje ctiť tradíciu aj inovovať. Aby tí, čo prichádzajú opakovane, vedeli, že sú zasa doma. Aby tí, čo sú na memoriáli po prvý raz, vedeli, že sa dotkli pulzu doby.

Tento rok je príprava memoriálu skomplikovaná nepredvídateľnosťou vojnového vývoja a možnosťou nového vzplanutia pandémie. Vzali sme na seba úlohu zorganizovať pre vás pokojnú konferenciu v nepokojnom období a zadné dvierka sme zamurovali. Prosíme vás o podporu. Prihláste sa čo najskôr v hojnom počte a keď nadíde čas, naozaj príďte.
Tešíme sa na spoločné stretnutie v Košiciach.

MUDr. Peter Križan, CSc.,
a organizačný tím MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o., člen skupiny MEDIREX GROUP

Viac informácii a registrácia tu: www.izakovicovmemorial.sk

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.