iLABu v Košiciach: Nové obzory v oblasti výskumu a inovácií

Dňa 24. júna 2024 sa v Košiciach uskutočnil ďalší ročník iLAB-u, organizovaný Medirex Group Academy (MGA). Tento vedecký inkubátor prilákal množstvo biomedicínskych odborníkov a zástupcov z rôznych inštitúcií, vrátane Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici.

Podujatie začalo spoločnými raňajkami, po ktorých nasledovalo predstavenie MGA, realizovaných projektov a konceptu iLAB-u. Tento úvod viedol Kulčár Juraj, MVDr., MBA, riaditeľ vedecko-výskumnej divízie MGA. Po ňom RNDr. Andrej Minich, PhD., koordinátor biobanky, predstavil Medixbank a vysvetlil, ako biobanka môže slúžiť ako nástroj vo výskumných projektoch.

Najväčšiu pozornosť si získala prednáška Pavlíka Tomáša, Ing., PhD., na tému „Príprava projektov využitím AI“. Doktor Pavlík zdôraznil, ako môže umelá inteligencia (AI) zásadne zmeniť spôsob, akým sa projekty plánujú, realizujú a hodnotia. Načrtol konkrétne možnosti využitia AI, medzi ktoré patrí vyhľadávanie grantov, písanie, preklad a úprava dokumentov, inteligentné zhrnutia, brainstorming, spracovanie dát a analýza, ako aj hodnotenie a vylepšovanie projektov. Prednáška bola nielen informatívna, ale aj inšpiratívna, čo dokazovala vysoká účasť a množstvo otázok od publika. Doktor Pavlík demonštroval konkrétne príklady úspešného využitia AI vo výskumných projektoch a načrtol, ako môžu výskumné tímy integrovať AI do svojich vlastných prác​​.

iLABu v Košiciach opäť potvrdil svoju úlohu ako dôležitá platforma pre výmenu poznatkov a nápadov medzi vedcami, odborníkmi a študentmi. Medirex Group Academy sa teší na ďalšie stretnutia a nové inovačné projekty, ktoré z tejto spolupráce vzídu.

Vedecký inkubátor bolo možné zrealizovať vďaka podpore Erasmus+ v rámci projektu DIGIMED (2023-1-SK01-KA210-VET-000165411).

„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo SAAIC. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.