Medirex Workshop

Medirex workshop realizovaný v rámci Erasmus projektu DIGIMED spojil expertov v oblasti zdravotnej starostlivosti a biomedicínskeho výskumu, aby diskutovali o pokrokoch v personalizovanej medicíne, biobankovníctve, genetických diagnostikách a prenatálnych diagnostikách. Workshop mal za cieľ podporiť personalizovanú medicínu a využívanie inovatívnych technológií, čím sa zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Kľúčovou témou diskusie bola úloha digitálnych nástrojov v zdravotnej starostlivosti. Prezentácie na workshope poskytli hlbší náhľad do najnovších inovácií v tejto oblasti. Aplikácia Macromo je priekopníkom v personalizácii zdravotnej starostlivosti integráciou údajov z nositeľných zariadení, zdravotnej histórie, DNA, krvi a mikrobiómu čriev, aby ponúkla komplexné odporúčania pre zdravie. MGA Biobank diskutovala o úlohe biobankovania pri podpore biomedicínskeho výskumu, vrátane genetiky a personalizovanej medicíny, na zlepšenie výsledkov verejného zdravia. Prednáška na tému PGT-A Lessons Learned zdieľala pokroky v preimplantačnom genetickom testovaní na aneuploidie, ktoré sú kľúčové pre detekciu genetických abnormalít v embryách. Sekcia o NIPT a prenatálnych diagnostikách ukázala vplyv neinvazívneho prenatálneho testovania na detekciu chromozómových porúch s minimálnym rizikom. Okrem toho diskusia o testoch na trizómiu zdôraznila ich význam v skorej detekcii chromozómových porúch, ponúkajúc pohľady na štatistiky výkonnosti a budúce perspektívy.

„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo SAAIC. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.