Medicínske minimum

MEDIREX GROUP ACADEMY organizovala okreditovaný kurz „Medicínske minimum“ určený predovšetkým mladým laboratórnym diagnostikom s cieľom posilniť ich teoretické a praktické vedomosti.

Vzdelávanie prebehlo hybridnou formou a bolo rozdelené do dvoch častí. Všeobecná časť bola  zameraná na systém zdravotníctva, jeho financovanie, poisťovníctvo, zabezpečenie kvality a etiku.  

Odborná časť bola zameraná jednak všeobecne medicínsky na zoznámenie sa s anatómiou a fyziológiou človeka, ako aj jednotlivými systémami človeka a ich ochoreniami. Hlavná časť vzdelávania bola zameraná na laboratórnu diagnostiku a jej využitie v klinickej praxi. Odprednášané boli základy jednotlivých laboratórnych odborov (klinická biochémia, hematológia, imunológia a alergiológia, genetika a mikrobiológia) a základy všetkých metód využívaných v laboratórnej praxi.

Vzdelávanie je ukončené testom, ktorého absolvovanie as plnenie podmienok je podmienkou udelenia certifikátu o absolvovaní vzdelávania. 

„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo SAAIC. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.