Vedecký inkubátor iLABu

Prvý workshop iLABu je za nami. V Bratislave sme mali možnosť privítať viac ako 30 nadšencov biomedicíny s chuťou sa vzdelávať a túžbou inovovať. Spoločne sme nahliadli do sveta vedeckých projektov, nových trendov v biomedicíne a v dnešnej dobe už neodmysliteľnou súčasťou vedy – do zákulisia umelej inteligencie.

Názov vedeckého inkubátora vznikol zo slovného spojenia „inovatívna laboratórna univerzita“. Jeho cieľom je vytvoriť priestor pre networking, poskytnúť platformu na vzdelávanie, podporiť mladých vedcov v ich rozvoji a vytvoriť príležitosti pre uplatnenie nápadov v praxi, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky a biomedicíny. 

„Vedecký inkubátor iLABu vznikol z potreby podporiť mladých talentovaných ľudí, ktorí majú v sebe veľký  inovatívny potenciál, no chýbajú im príležitosti na rozvoj. Majú skvelé myšlienky, ale nevedia, ako ich zrealizovať v podobe výskumných projektov ,“ uviedla vedúca projektová manažérka Ing. Kristina Slezáková.

iLABu v Bratislave

Príjemný začiatok bol zaistený chutnými raňajkami s networkingom. Na workshope sa podarilo prepojiť vedcov i nevedcov. Lekári, vedci a laboratórni pracovníci diskutovali spoločne s odborníkmi v IT, marketingu a projektovom manažmente. 

Následne boli pre účastníkov pripravené tri bloky prednášok. Na úvod riaditeľ vedecko-výskumnej divízie MVDr. Juraj Kulčár, MBA, predstavil podstatu vedeckého inkubátora a bližšie predstavil neziskovú organizáciu MEDIREX GROUP ACADEMY. Projektové manažérky Ing. Kristina Slezáková a Ing. Kristína Csolleiová účastníkom odprezentovali cyklus projektu od prvotnej myšlienky po realizáciu a príklady úspešných inovatívnych myšlienok.

Druhý blok viedol koordinátor biobanky RNDr. Andrej Minich PhD. Predstavil trendy v zdravotníctve, princíp biobankovania, využívanie megadát a dôležitosť synergií odborov, ktorú oddemonštroval na príklade centra excelentnej vedy pre mikrobiológiu a antibiotickú rezistenciu.

Na záver expert v biotechnológii, Mgr. Vladimír Heger, PhD., poskytol pútavú prednášku o umelej inteligencii. Od základov vysvetlil systém jej fungovania, ukázal, ako ju možno využiť v každodennej práci a čo všetko je s jej pomocou možné. Po prednáške sa strhla diskusia a téma o využívaní umelej inteligencie sa rozvinula do konkrétnych príkladov a vysvetlení jednotlivých krokov použitia v praxi.

Atmosféra na workshope bola skvelá. Bližšie som sa spoznala s viacerými zaujímavými ľuďmi, s ktorými sme si vymenili kontakty a verím, že nadviažeme spoluprácu. Rovnako pozitívne hodnotím prednášky. Praktické, prínosné a dynamické,“ povedala jedna z účastníčok.

Tento rok sa vedátori môžu tešiť na viacero podujatí iLAB v Bratislave ako aj v Košiciach.

Vedecký inkubátor bolo možné zrealizovať vďaka podpore Erasmus+ v rámci projektu DIGIMED (2023-1-SK01-KA210-VET-000165411).

„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo SAAIC. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.