Spolupráca Medirex Group Academy so SoŠ

V apríli sme sa mali česť stretnúť s takmer stovku študentov z dvoch stredných odborných zdravotníckych škôl z Bratislavy a Košíc. Naše stretnutia sa konali v duchu vzájomnej spolupráce a výmeny vedomostí, ktoré sú kľúčové pre rozvoj budúcich odborníkov v oblasti zdravotníctva.
Prvou návštevou boli študenti zo Strednej zdravotníckej školy Moyzesovej, ktorých sme s radosťou privítali v našich priestoroch. Študenti mali príležitosť bližšie spoznať moderné laboratóriá. Od centrálneho príjmu sme spoločne prechádzali jednotlivými oddeleniami, kde si mohli vyskúšať, ako prebieha bežný deň v praxi. Najviac ich zaujala úroveň automatizácie a komplexnosť medicínskych odborov, ktoré spájame pod jednou strechou. Študenti nám prezradili, že zo všetkého najradšej sa vzdelávajú o mikrobiológii.


Následne sme zavítali na Strednú zdravotnícku školu na Záhradníckej, kde sme mali možnosť stretnúť sa so študentmi tretieho a štvrtého ročníka. Naši experti im pripravili prednášku o praktických aspektoch laboratórnej diagnostiky. Najväčmi ich nadchla prednáška o výskumných biomedicínskych projektoch. Či už o zefektívnení predanalytickej fázy pomocou dronov, dôležitej úlohe biobanky alebo aplikáciách personalizovanej medicíny. Príjemne boli prekvapení, ako napreduje veda a výskum aj na Slovensku. Viacerí zo študentov pokračujú v štúdiu na vysokej škole a v budúcnosti by sa radi zapojili do podobných výskumných aktivít.

„Vždy ma veľmi teší, keď vidím nadšenie a zvedavosť študentov. Je pre nás dôležité, aby študenti získavali vedomosti priamo od expertov aktívnych v oblasti výskumu a praxe. Veríme, že takto pripravení mladí ľudia budú v budúcnosti efektívne prispievať k zlepšovaniu zdravotníckych služieb na Slovensku,“ dodal doktor Minich.


Tieto stretnutia nám opäť potvrdili dôležitosť prepojenia praxe s edukačným procesom. Zdieľaním našich poznatkov a skúseností dúfame, že motivujeme mladých ľudí k hlbšiemu záujmu o biomedicínu a laboratórnu diagnostiku.
„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo SAAIC. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.