Odborníci z Medirex Group Academy, n.o. sa zúčastnili internshipu v Maďarsku

Odborníci z Medirex Group Academy, n.o. sa zúčastnili internshipu v Maďarsku

V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete je výmena skúseností neoddeliteľnou súčasťou pokroku. Ako nezisková organizácia zameraná na vedu, výskum a vzdelávanie si veľmi ceníme zapojenie v projekte Erasmus +, vďaka ktorému vieme organizovať prospešné edukačné udalosti akou bola aj táto.

Trojdňový internship sa konal u nášho projektového partnera Istenhegyi Géndiagnosztika v Maďarsku, s účasťou partnerov z Bulharska. Tento vzdelávací pobyt poskytol účastníkom množstvo nových poznatkov a impulzov.

Program bol bohatý na prednášky a workshopy, ktoré sa zameriavali na inovácie a digitálne aspekty v medicíne, najmä v oblasti prenatálneho genetického testovania (NIPT) a optimalizácie procesov preimplantačnej genetickej diagnostiky (PGT-M). Návšteva laboratória Géndiagnosztiky poskytla účastníkom možnosť nahliadnuť priamo do každodennej činnosti laboratória, jeho procesov a infraštruktúry, čím sa vytvoril priestor pre výmenu cenných skúseností a názorov s vedúcimi pracovníkmi a odborníkmi, ktorí tam pracujú.

Tento zážitok nielenže rozšíril odborné vedomosti účastníkov, ale aj posilnil medzinárodné vzťahy a spoluprácu medzi zúčastnenými inštitúciami, čo je kľúčové pre ďalší rozvoj a inovácie v oblasti medicínskeho výskumu a vzdelávania.

Internship bolo možné zrealizovať vďaka podpore Erasmus+ v rámci projektu DIGIMED (2023-1-SK01-KA210-VET-000165411).

„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo SAAIC. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.