Študenti elektrotechniky a informatiky STU na exkurzii v laboratóriách

Čo má robotika a kybernetika spoločné s laboratórnou diagnostikou? V skutočnosti veľmi veľa. V predmete Biokybernetika študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave získavajú vedomosti zo základov fyziológie a regulačných mechanizmov ľudského organizmu, ako aj z metód na získavanie informácii o fyziologických a biomedicínskych procesoch. Ďalej sa venujú modelovaniu metabolizmu glukózy pri diabete a modelovaniu regulácie krvného tlaku a hypertenzie.

Aby si študenti vedeli lepšie predstaviť fungovanie medicínskeho laboratória v praxi, MEDIREX GROUP ACADEMY im v rámci spolupráce sprostredkovala exkurziu v najmodernejších laboratóriách na Slovensku – v laboratóriách MEDIREX GROUP ACADEMY a v Centrálnom laboratóriu Medirex v Bratislave. „Ako sa dalo čakať, najviac študentov zaujala naša biochemická linka, najdlhšia v strednej Európe. Má 23 metrov a je plne automatizovaná. Bolo vidieť, že študujú kybernetiku, zaujímalo ich tu všetko, čo sa hýbalo,“ hovorí MUDr. Katarína Schenková, manažérka klinickej biochémie v Medirexe, ktorá študentov po laboratóriu sprevádzala s odborným výkladom.

Dvadsaťjeden študentov a jedna študentka 2. ročníka inžinierskeho štúdia odboru Robotika a kybernetika sa zúčastnili exkurzie v rámci predmetu Biokybernetika. Exkurzia mala u študentov kladnú odozvu. Ocenili možnosť zoznámiť sa naživo a zblízka s modernými technológiami medicínskej analýzy vzoriek, s postupmi práce v jednotlivých laboratóriách, ako aj s vysokou mierou automatizácie v tejto oblasti. K dobrej úrovni exkurzie prispel odborný výklad MUDr. Kataríny Schenkovej a  pracovníčok jednotlivých laboratórií, ktoré kvalifikovane odpovedali  na všetky zvedavé otázky a ochotne predviedli ukážky spracovania vzoriek a vyhodnocovania dát,“ uzatvára doc. Ing. Zdenka Králová, PhD. z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.