REPROMED so zaujímavými prednáškami na aktuálne témy

REPROMED - Komplexný pohľad na poruchy reprodukcie

3. mája sa pod taktovkou MEDIREX GROUP ACADEMY konal v poradí už 5. ročník česko-slovenského odborného podujatia REPROMED s podtitulom „Komplexný pohľad na poruchy reprodukcie“ a viac ako 130 registrovanými účastníkmi. Program plný zaujímavých prednášok na aktuálne témy reprodukčnej medicíny bol rozdelený do dvoch blokov – Prínos laboratória v detekcii imunologických porúch plodnosti a Od laboratória k liečbe, poobedný blok bol už tradične venovaný medziodborovej spolupráci a multidisciplinárnemu prístupu v riešení porúch plodnosti.

V úvode hostí privítala odborná garantka vedeckého podujatia medicínska riaditeľka spoločnosti Medirex, a. s. RNDr. Elena Tibenská, PhD., ktorá vyjadrila radosť nad tým, že pandemické podmienky konečne umožnili konanie ďalšieho ročníka tejto vedeckej akcie. A to hneď i s medzinárodnou účasťou, keďže svojimi poznatkami prispeli aj kolegovia z ČR. Odborné podujatie malo hojnú účasť a my veríme, že s upokojujúcou sa epidemickou situáciou bude podobných vydarených akcií čoraz viac.

Zborník ku konferencii REPROMED

 

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.