Mimoriadna podpora pre talenty

ZAUJÍMAŠ SA O LABORATÓRNU DIAGNOSTIKU?

Aj v tomto roku sme pripravili pre študentov s mimoriadnym záujmom o štúdium laboratórnej diagnostiky štipendijný program a cenu MEDIREX GROUP ACADEMY za diplomovú prácu.
Ide o formu finančnej podpory študentov viazanú na konkrétny účel spojený so vzdelávaním, s odborným a osobnostným rastom študenta.

Viac informácií o podmienkach získania ceny za diplomovú prácu a udelenia štipendia získate na podstránke: Podmienky získania ceny MGA za diplomovú prácu

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTI JE DO 14. 6. 2019.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.