Mimoriadna podpora pre talenty

Zaujímaš sa o laboratórnu diagnostiku?

Spoločnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. pripravila aj v tomto roku pre študentov s mimoriadnym záujmom o štúdium laboratórnej diagnostiky štipendijný program a cenu MEDIREX GROUP ACADEMY za diplomovú prácu. Ide o formu finančnej podpory študentov viazanú na konkrétny účel spojený so vzdelávaním, s odborným a osobnostným rastom študenta.

Viac informácií o podmienkach získania ceny za diplomovú prácu a udelenia štipendia získate na: info@medirexgroupacademy.sk

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ JE DO 15. 6. 2018.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.