BUDÚCNOSŤ SA PÍŠE UŽ TERAZ

Utorok bol v rámci projektu „Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19,“ známeho pod akronymom UAVLIFE, historický. Práve včera ráno sa totiž uskutočnil prvý skúšobný let dronu aj s odobratým biologickým materiálom.

Projekt, ktorého partnerom je aj MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., je zameraný na výskum a vývoj v oblasti využitia dronov pri preprave biologického materiálu – čo predstavuje priamo výskum možností využitia tohto typu dopravného prostriedku v laboratórnej diagnostike potrebnej pre úspešné zvládnutie pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. V rámci skúšobného testu boli vzorky rozdelené do dvoch skupín – tie, ktoré boli transportované len autom a tie, ktoré vzlietli v rámci skúšobného letu. Po letových skúškach sa následne vzorky v laboratóriách vyhodnotili a výsledky oboch odobratých skupín porovnali.

Tento projekt (kód ITMS: 313011ATR9) je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.