Prečítajte si ďalšie číslo vedeckého časopisu newslab

Prvé tohtoročné vydanie vedeckého časopisu newsLab je už k dispozícii. Opäť prináša najnovšie poznatky z vedy a výskumu v laboratórnej medicíne, ktoré je dobré vedieť. Keďže našim cieľom, je zvyšovať kvalitu newslabu, tentoraz vychádza s novinkou – garantovaným autodidaktickým testom pre lekárov akreditovaným Slovenskou lekárskou komorou. Test je možné riešiť online. Celkom nová je tiež rubrika Novinky, názory a pohľady. V nej vám budeme pravidelne prezentovať aktuality z biologických vied aj otvorené otázky a názory, ktoré rezonujú v súčasnej vedeckej komunite.

Newslab má pridelenú citačnú skratku, čo v praxi znamená, že autorom sa ich príspevky započítavajú do publikačnej činnosti. Zároveň je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS) a citácie sú spracované v CiBaMed. Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním i jazykovou korektúrou. Časopis vychádza v tlačenej aj elektronickej podobe.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.