Skvelé nápady a myšlienky si zaslúžia pozornosť.

Skvelé nápady a myšlienky si zaslúžia pozornosť. Je totiž škoda, aby mnohým nádejným odborníkom skrížilo cestu práve nedostatok finančných prostriedkov.

V rámci MGA už niekoľko rokov aktívne podporujeme študentov, ktorí si zvolia tému pre svoje diplomové či dizertačné práce z prostredia laboratórnej diagnostiky a biomedicíny.

Tento rok sme sa rozhodli poskytnúť takúto pomoc Mgr. Zuzane Midovej, študentke doktorandského štúdia Fakulty humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite, ktorá vo svojej dizertačnej práci s názvom „Molekulárno-genetické aspekty vzniku zubného kazu“ skúma genetickú analýzu zubného kazu u detí. Aby svoj výskum mohla aj naďalej plnohodnotne realizovať, podporili sme ju sumou 300 EUR, ktorú plánuje použiť na kúpu študijného materiálu, Master mixu na genotypovanie vzoriek a členského poplatku v časopisoch, v ktorých by následne publikovala.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.