Prestížny genetický kongres Izakovičov memoriál už po druhý raz u nás

Významný genetický kongres Izakovičov memoriál sa po šiestich rokoch opäť uskutočnil na pôde MEDIREX GROUP ACADEMY, ktorá ho spoluorganizovala. Na tejto konferencii sme v dňoch 12. – 14. 10. 2016 hostili dôležité osobnosti lekárskej genetiky a ďalších odborností, ktorí prezentovali výsledky svojej výskumnej práce. Cieľ v poradí už XXVII. Izakovičovho memoriálu bol jasný – pokračovať v rozvoji genetiky v priamej konfrontácii so svetovými expertmi. Hlavným organizátorom kongresu je každoročne Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky /SSLG/.

„Myslím si, že pre každé pracovisko, ktorému SSLG zverí usporiadanie tohto mimoriadneho podujatia, je to pocta. Ide o historicky najstaršie genetické sympózium s medzinárodnou účasťou na Slovensku. Na kongrese odznelo množstvo odborných prezentácií a nás teší, že počet účastníkov z roka na rok narastá. Kým spočiatku bol rokovací jazyk slovenský a český, pribudlo prednášajúcich zo zahraničia, a to poukazuje na vývoj vpred,“ zdôraznil MUDr. Peter Križan, odborný garant pre genetiku Medirex, a. s.

Už tradičným bodom slávnostného otvorenia bolo ocenenie odborníka, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj genetiky na Slovensku. Tento rok voľba výboru padla na osobnosť, ktorá stála na začiatku genetiky neuromuskulárnych ochorení. Izakovičovu medailu si prevzal doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. Jeho prednáška s názvom Aktuálne trendy v diagnostike a liečbe neuromuskulárnych ochorení bola súčasne aj memoriálovou prednáškou.

O zvyšujúcej sa prestíži Izakovičovho memoriálu svedčí množstvo zaregistrovaných účastníkov. Tento rok ich bolo viac ako 250. Bohatý program, v ktorom odzneli prednášky autorov zo Slovenska, ale aj z Austrálie, Holandska, Nemecka či Maďarska, vzbudili záujem publika, o čom svedčila diskusia s viacerými otázkami. V neformálnych debatách pokračovali aj po oficiálnych prezentáciách.

Záštitu nad podujatím prevzala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., spolu s riaditeľom Univerzitného vedeckého parku  prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc.

 „Sme vďační, že si môžeme každoročne pripomenúť osobnosť profesora Izakoviča, aby aj ďalšie generácie vedeli, že tu bol a akú stopu zanechal v modernej medicíne. Izakovičov memoriál sa koná nepochybne vďaka húževnatosti, odvahe, sile a múdrosti ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, aby memoriál vznikol, aj o to, že je každý rok odborne bohatší a ja verím, že to tak bude i naďalej,“ vyhlásila prof. MUDr. Daniela Ostatníková, CSc., dcéra prof. Viliama Izakoviča, CSc.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.