Nové vydanie recenzovaného časopisu laboratórnej medicíny – newslab 2022

Nové vydanie prináša 9 pútavých článkov so zaujímavými informáciami z histológie, imunológie, genetiky aj metabolomiky, ktorých spoločným znakom je výskum s cieľom dosiahnuť rýchlu a presnú diagnostiku rôznych ochorení pomocou biomarkerov.

Nové vydanie odborného časopisu newslab prináša dovedna 9 pútavých článkov, ktoré reprezentujú najnovšie výsledky vedeckého výskumu v laboratórnej medicíne.

Jeho súčasťou sú napríklad zaujímavé informácie z histológie, imunológie, genetiky aj metabolomiky, ktorých spoločným znakom je výskum s cieľom dosiahnuť rýchlu a presnú diagnostiku rôznych ochorení pomocou biomarkerov. Dočítate sa v ňom napríklad aj o využití mitochondriálnej DNA pri diagnostike nádorových ochorení. Práve pomocou sekvenácie reziduálnych molekúl mtDNA objavil aktuálny nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Svante Pääbo nového hominida, Denisovana.

Ako vždy, časopis obsahuje pôvodné aj prehľadové články vrátane kazuistík, ktoré dokumentujú mimoriadne prípady z praxe.

Všetky články nájdete v aktuálnom čísle 2022/1.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.