Biochémia a genetika v praxi na pôde FEI STU

Študentom 3. ročníka FEI STU v rámci spolupráce fakulty s neziskovou organizáciou MEDIREX GROUP ACADEMY prednášali 24. októbra 2016 odborníci z laboratória. MUDr. Lucia Lukáčová predstavila praktické fungovanie biochemického laboratória. Zaujímavé témy genetiky študentom objasnil RNDr. Gabriel Minárik, PhD. Odborníci z praxe a zároveň vedeckí pracovníci MEDIREX GROUP ACADEMY študentom ponúkli aj možnosť spolupráce pri písaní diplomových prác.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.