Ako môže výskum pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám?

Posledný piatok v septembri patril už tradične vede a výskumu na Noci výskumníkov. Ako nezisková organizácia venujúca sa biomedicínskemu výskumu sme sa zapojili do prednáškového bloku s témou „Ako pomáha výskum pacientom s rakovinou a ich rodinám“. Náš riaditeľ MUDr. Pavol Janega vidí v prepojení zdravotnej starostlivosti a vedeckých pracovísk veľký význam: „Čoraz viac hovoríme o potrebe personalizovanej medicíny a cielenej liečby. Na tento účel je potrebná úzka spolupráca lekárov a adekvátne vybavených a pripravených výskumných inštitúcií. Riešenie projektu Biomedires pomohlo technicky dobudovať takéto výskumné centrum a vytvorilo nám adekvátne podmienky na prácu, ktorá v budúcnosti prinesie výsledky v prospech pacientov.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.