Proteomické laboratórium

Proteomické laboratórium

Proteomická analýza umožňuje stanovenie a kvantifikáciu stoviek až tisícov jednotlivých bielkovín v biologickej vzorke. Využíva spojenie kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou pre rýchlu a spoľahlivú identifikáciu sledovaných analytov. Proteomická analýza sa uplatňuje tak v základnom vedeckom výskume pri identifikácii bielkovín so zaujímavými vlastnosťami, ako aj pri aplikovanom biomedicínskom výskume pri stanovovaní rozdielnych proteínových profilov a identifikácii potenciálnych biomarkerov.

 

Infraštruktúra proteomického laboratória je vzájomne hardvérovo a softvérovo prepojená. Kvapalinové chromatografy (UHPLC, nanoHPLC) sú predradenými separačnými zariadeniami, ktoré sú fyzicky aj softvérovo prepojené s hmotnostnými spektrometrami (MALDI TOF/TOF, ESI-QTOF). Hmotnostné spektrometre využívajú dvojicu komplementárnych ionizačných techník, ktorých namerané dáta budú následne spracované na jednotnej softvérovej bioinformatickej platforme.

 

Proteomické laboratórium je plne vybavené základnými laboratórnymi prístrojmi na prípravu vzoriek a obsahuje nasledujúce kľúčové zariadenia:

  • hmotnostný spektrometer pre charakterizáciu proteínov MALDI-TOF/TOF (ultrafleXtreme, Bruker),
  • hmotnostný spektrometer s vysokým rozlíšením pre kvalitatívnu a kvantitatívnu proteomiku a metabolomiku ESI-QTOF (impactII, Bruker),
  • kvapalinový chromatograf pre separáciu pepetidov – nanoHPLC (UltiMate 3000 RSLCnano System, Thermo Fisher Scientific),
  • kvapalinový chromatograf pre separáciu v metabolomike a toxikológii s DAD detektorom (UltiMate 3000 System, Thermo Fisher Scientific),
  • invertovaný mikroskop,
  • prietokový cytometer (CytoFlex, Beckman Coulter).

Realizácia projektov s ITMS kódom 26210120041
Realizácia projektu BIOMEDIRES II

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.