Najnovší newslab o novinkách vo vedeckom výskume

4. apríla 2018

Prvé tohtoročné vydanie časopisu newslab opäť prináša novinky vo vedeckom výskume v laboratórnej medicíne a rôzne zaujímavosti. Venuje sa napríklad rastúcemu výskytu neplodnosti a vplyvu environmentálnych faktorov naň. „Ľudstvo je čoraz viac exponované rôznym priemyselným chemikáliám, v najväčšom množstve ide o látky charakteru tzv. en­vironmentálnych estrogénov, z ktorých najrozšírenejším je bisfenol A (BPA). Nachádza sa najmä v plastových fľašiach, rôznych potravinových obaloch, potrubí, oblečení a v niektorých druhoch papiera. Vďaka štruktúrnej po­dobnosti endogénnym estrogénom zasahuje do fyziologických pochodov v organizme a uplatňuje sa v etiopa­togenéze viacerých morfologických alebo funkčných zmien reprodukčného systému, ktoré môžu viesť k inferti­lite,“ vysvetľuje autorka MUDr. Zora Lazúrová.

Výrazné zastúpenie má problematika nádorov, keďže onkologických pacientov stále pribúda. Jednou z tém je tekutá biopsia ako reprezentatívna a menej invazívna metóda v porovnaní s histologickým vyšetrením tumorového tkaniva. „Doterajšie výsledky naznačujú, že zavedenie tohto prístupu do rutinnej klinickej praxe by bolo obrovským prínosom pre zlepšenie a personalizáciu protinádorovej terapie,“ uvádza autor Mgr. Ondrej Pös.

Zastúpená je aj oblasť mikrobiológie. Čitatelia sa dozvedia podrobnosti o monitoringu EBV infekcie u detských pacientov po transplantácii krvotvorných buniek. A to nie je všetko, prvé tohtoročné vydanie tvorí dovedna 14 pútavých článkov.