Bioarchív

Bioarchív MGA je určený na dlhodobé uchovávanie a poskytovanie biologických vzoriek rôzneho typu (krv, krvné frakcie, bunky, čerstvé tkanivo, fixované tkanivo, nukleové kyseliny, mikrovezikuly a pod.) za účelom ich ďalšieho využitia v oblasti rozširovania možností prevencie, prognostiky, diagnostiky a terapie rôznych druhov ochorení. Cieľovými typmi ochorení sú závažné a/alebo zriedkavé geneticky determinované ochorenia, civilizačné ochorenia a nádorové ochorenia.

 

Primárnym cieľom je okrem biologických vzoriek uchovávať aj dôležité informácie typu anamnestické a klinické dáta, a s ich využitím realizovať predovšetkým biomedicínsky základný a aplikovaný výskum. Ambíciou je identifikácia nových v klinickej praxi využiteľných biomarkerov a prispieť tak k personalizácii medicíny, pričom za týmto účelom sa budú využívať predovšetkým metódy  z oblastí klinickej a laboratórnej patológie, genetiky a genomiky a proteomiky v nadväznosti na spoločnosťou riešené výskumné projekty.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.