Radan Brůhaprof. MUDr. Radan Brůha, CSs.


Dlhodobo a systematicky sa zameriava na problematiku chronických pečeňových chorôb, portálnej hypertenzie i ďalších komplikácií cirhózy pečene. Tejto oblasti sa venuje od nástupu na vtedajšiu 1. internú kliniku VFN v Prahe v roku 1988, ktorá bola aj predmetom jeho habilitácie na 1. LF UK v Prahe v roku 2001. Tomuto odvetviu sa venuje ako po stránke praktickej starostlivosti o pacientov, tak po stránke výskumnej. Spolu so spolupracovníkmi zo IV. internej kliniky 1. LF UK bol autorom dvoch multicentrických štúdií v ČR, ktoré riešili problematiku krvácania z pažerákových varixov. Súčasne bol spoluriešiteľom mnohých ďalších národných aj medzinárodných štúdií. Je členom pracovnej skupiny pre portálnu hypertenziu pri ČHS, ktorá vytvára odporúčané postupy v starostlivosti o pacientov s komplikáciami cirhózy pečene.

 

Ďalšou oblasťou jeho záujmu sú metabolické pečeňové choroby – predovšetkým Wilsonova choroba. Venuje sa aj endoskopickým a invazívnym metódam, ktoré súvisia s pečeňovými chorobami – ide predovšetkým o problematiku žlčových ciest portálnej hypertenzie.

Je autorom alebo spoluautorom viac než 100 odborných článkov v domácich i zahraničných časopisoch. Profesor Brůha je viac ako 25 rokov členom ČHS, od roku 2010 bol podpredsedom spoločnosti a v r. 2018 sa stal predsedom ČHS. Je členom EASL – The European Association for the Study of the Liver a v roku 2001 bol členom organizačného výboru kongresu EASL v Prahe.

 

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projekte:


Názov projektu:
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom.
Akronym:
PreveLynch
Kód projektu:
313011V578

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.