labMED 2016/08

Najnovšie vydanie labMEDu je ako vždy plné aktuálnych a pútavých článkov. V rozhovore s MUDr. Petrom Križanom, CSc., odborným garantom genetiky v Medirexe, ozrejmíme dôvody, kedy je v medicíne dôležité poznať pohlavie dieťaťa ešte pred narodením a ďalšie zaujímavosti o prenatálnom skríningu. Predstavíme Vám nového člena v skupine MEDIREX GROUP, ktorým je centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare. Imunologickú, genetickú a patologickú laboratórnu diagnostiku poskytujeme už 10 rokov, a tak bilancujeme čo všetko sa nám za ten čas podarilo dosiahnuť. Zoznámime Vás s tímom genetiky našich laboratórií v Bratislave aj v Košiciach. Dozviete sa, že sme sa zaradili k stovke firiem na Slovensku, ktoré majú certifikát bezpečnosti informácií. V odborných témach nechýbajú nové metodické listy a zaujímavé kazuistiky z laboratórnej praxe našich kolegov. Všetko podstatné nájdete v jesennom čísle labMEDu.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.