REPROMED

07. 02. 2019

08:30

Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY, Galvaniho 17/C, Bratislava

NOSNÉ TÉMY:AKTÍVNU ÚČASŤ PRISĽÚBILI:

Úvod do problematiky IVF a porúch reprodukcie

MVDr. Gabriela Kaňová, PhD. (GYN-FIV, Bratislava)

Reprodukčná medicína

Mgr. Andrea Čurajová (GYN-FIV, Bratislava)

Medziodborová spolupráca z pohľadu:
hematológie, endokrinológie, urológie, andrológie, gastroenterológie, genetiky, psychológie, gynekológie.

RNDr. Elena Tibenská (Medirex. Bratislava)

MUDr. Katarína Bergendiová (Imunovital centrum, Bratislava)

Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. (Genetika, Plzeň)

MUDr. Karin Malíčková, MUDr. Jiří Novák (Gennet, Praha)

MUDr. Žanetta Dzurillová (Dzurilla centrum, Nitra)

Martin Dzurilla (Dzurilla centrum, Nitra)

MUDr. Martin Lešťan (Alergoimun, Prešov)

MUDr. Slávka Belvončíková (Alergoimun, Prešov)

MUDr. Eliška Lacková, PhD. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB, Bratislava)

RNDr. Zuzana Krátká (Gennet, Praha)

MUDr. Igor Bartl (Urologická klinika UNB, Bratislava)

PhDr. Katarína Jandová, PhD. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB, Bratislava)

MUDr. Barbora Kadlečková (Assiduo, Bratislava)

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. (Alphamedical, Košice)

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. (diabetológ V. internej kliniky LFUK a UNB)

RNDr. Vladimíra Verchovodková, MUDr. Ivica Kadlečíková (Medirex, Bratislava)

INFORMÁCIA O KREDITOCH:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.