REPROMED – Komplexný pohľad na poruchy reprodukcie

TERMÍN 03. 05. 2022

od 09.00

Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY, Galvaniho 17/C, Bratislava

REGISTRÁCIA UKONČENÁ

PROGRAM – 5. ČESKO-SLOVENSKÝ DISKUSNÝ DEŇ:

1. Úvod do problematiky IVF a porúch reprodukcie

2. Reprodukčná imunológia

3. Medziodborová spolupráca v riešení porúch reprodukcie – aké problémy riešia odborníci?

9.00 – 9.30 hod
ÚVOD DO PROBLEMATIKY IVF A PORÚCH REPRODUKCIE
Lenka Sedláčková: Postřehy z konferencí ASRI a ESHRE 2021, 2022

REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA
9.30 – 12.00 hod.

BLOK I: PRÍNOS LABORATÓRIA V DETEKCII IMUNOLOGICKÝCH PORÚCH PLODNOSTI
Elena Tibenská, Kinga Szabóová: Úloha uterinných NK buniek v reprodukcii
Lenka Lapides: Uterinné NK bunky – diagnostika a ich liečba na Slovensku
Zdenka Ulčová-Gallová: Vyšetření endometriálních NK buněk především u žen s opakovanými potraty

BLOK II: OD LABORATÓRIA K LIEČBE
Slávka Belvončíková, Martin Lešťan: Kortikoidy neriešia každý problém v reprodukčnej imunológii Žanetta Dzurillová: Imunomodulačný potenciál progesterónu v indukcii T regulačných lymfocytov
Silvia Toporcerová, Peterová L., Nykolaichuk R.: Imunomodulačný efekt nízkomolekulárneho
heparínu v asistovanej reprodukcii
12.00 – 13.00 hod. Obed

13.00 – 16.30 hod.
MEDZIODBOROVÁ SPOLUPRÁCA

Peter Harbulák: Medical versus social freezing – dve strany jednej mince
Štepánka Luxová: AMH z pohledu laboratorního imunologa
Ivica Lazúrová: Endokrinopatie a poruchy reprodukčných funkcií
Andrea Kestlerová: Diagnostika štítné žlázy v souvislosti s lidskou reprodukcí
Barbora Vašečková:
Afektívne poruchy u žien s poruchou reprodukcie
Katarína Bergendiová: Infekcia COVID-19, mRNA vakcíny a ich vplyv na reprodukčné zdravie
Igor Bartl: Zdravie muža a COVID-19
Ľubica Majerová, Lucia Tatayová: Implementácia najnovších genetických laboratórnych metód pri diagnostike porúch plodnosti
Diana Krištínová, Ivica Róžová: Genetická laboratórna diagnostika pri poruchách reprodukcie – kazuistiky

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

  • Podujatie je bez registračného poplatku.
  • Registrovať sa môžete najneskôr do 26. 4. 2022

INFORMÁCIA O KREDITOCH:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bude hodnotené CME kreditmi.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.