REPROMED – Komplexný pohľad na poruchy reprodukcie

15. 02. 2022

od 09.00

Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY, Galvaniho 17/C, Bratislava

PROGRAM – 4. ČESKO-SLOVENSKÝ DISKUSNÝ DEŇ:

1. Úvod do problematiky IVF a porúch reprodukcie

2. Reprodukčná medicína

3. Medziodborová spolupráca v riešení porúch reprodukcie – aké problémy riešia odborníci?

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

  • Podujatie je bez registračného poplatku.
  • Registrovať sa môžete najneskôr do 7. 2. 2022

INFORMÁCIA O KREDITOCH:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Registrácia na podujatie

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.