Odborný program pre gynekológov pri príležitosti otvorenia centra pre asistovanú reprodukciu GYNCARE

28. 11. 2019

13:30

Gyncare, Novozámocká 67, 949 05 Nitra

ODBORNÝ PROGRAM:

ČasOdborný program

13.30 hod

Registrácia účastníkov

14.00 hod

Začiatok odborného programu

od 14:30 hod

Problematika polymorfizmu FSH receptorov a beta podjednotky FSH subfertilných mužov v gynekologickej praxi
(MUDr. Miroslav Herman, PhD., MUDr. Andrea Hladovcová, MUDr. Tomáš Kráľovič)

Súčasné smerovanie liečby neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie z pohľadu embryológa
(Ing. Iveta Konýčková)

Sú možnosti asistovanej reprodukcie naozaj neobmedzené? Falošné ilúzie o nekonečnej plodnosti
(doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA)

TRISOMY test Complete – komplexný NIPT pre 46 chromozómov
(RNDr. Gabriel Minárik, PhD.)

Odborná diskusia

Prehliadka novovzniknutého Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare

REGISTRÁCIA:

Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára alebo prostredníctvom našich odborných medicínskych reprezentantov do 24. 11. 2019.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.