I. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE

22.09.2021

od 12.30 hod.

Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., laboratórneho komplexu na Galvaniho ul. 17/C, Bratislava, 5. poschodie

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

ČasOdborný program

12.30 hod

Registrácia účastníkov + otvorenie konferencie

13.00 hod

Začiatok odborného programu

BLOK I.

13.00 – 13.15

1. Globálne zmeny a ich vplyv na výskyt parazitóz na Slovensku
(Ondriska F., Halgoš J.)

13.15 – 13.30 

2. Prevencia toxoplazmózy v tehotnosti na Slovensku
(Ondriska F., Boldiš V., Ondrušková M., Bastlová M., Bírová K., Steinhübel J., Počarovská A.)

13.30 – 13.45

3. Prevencia toxoplazmózy u pacientov v transplantačnom programe
(Ondriska F., Boldiš V., Lesný P., Goncalvesová E., Šimovičová V., Bastlová M., Bírová K., Steinhübel J., Ondrušková M.)

13.45 – 14.00

4. Epidemiológia dirofilariózy na Slovensku
(Miterpáková M., Ondriska F., Antolová D., Boldiš V.)

14.00 – 14.15

5. Ojedinelý prípad autochtónnej humánnej dirofilariózy s prejavom pseudotumoru nadsemenníka spôsobenej helmintom Dirofilaria repens
(Boldiš V., Ondriska F., Antolová D., Miterpáková M., Bastlová M., Steinhübel J.)

14.15 – 14.30

6. Alveolárna echinokokóza na Slovensku
(Antolová D., Miterpáková M., Rosoľanka R., Fecková M., Jarošová J., Ondriska F.)

14.30 – 14.45

7. Sparganosis (Spirometra) in Europe in the molecular era: a neglected human parasite or a matter of concern?
(Kuchta R., Kołodziej-Sobocińska M., Brabec J.)


14.45 – 15.15

DISKUSIA

15.15 – 15.45

PRESTÁVKA

15.45 – 16.15

POSTERY – prezentácia

1. Diagnostika rickettsiových infekcií ELISA testom vyvinutým na BMC SAV: Porovnanie s komerčnými testami na vzorke pacientov zo Slovenska
(Boldišová E., Špitalská E., Palkovičová K., Boldiš V., Škultéty Ľ.)

2. Monitoring črevných parazitóz u detí zo segregovanej osady a ich diagnostika
(Štrkolcová G., Mravcová K., Mucha R., Maďar M., Kačírová J., Gajdošová K., Goldová M.)


3. Molekulárna diagnostika Cryptosporidium parvum u pacienta zo Slovenska

(Mravcová K., Štrkolcová G., Mucha R., Goldová M.)

4. Giardióza detí
(Mravcová K., Štrkolcová G., Urbančíková I., Gombošová K., Petrášová M., Mucha R., Gajdošová K., Goldová M.)

BLOK II.

16.15 – 16.30

8. Využitie Caenorhabitis elegans pri skríningu onkologických ochorení.
(Kaiglová A., Špajdelová J., Kalistová J., Špajdel M.)

16.30 – 16.45

9. Zamorenie vodných zdrojov v regióne Kwale, Keňa ulitníkmi Bulinus globosus, infikovanými pôvodcom urogenitálnej schitosomózy.
(Kaiglová A., Changoma M.J.S., Kráľová Z., Jakubcová D., Bírová K.)


16.45 – 17.00

10. Cytotoxický efekt nového druhu derivátu metronidazolu na patogénne kmene akantaméb.
(Dušeková A., Garajová M., Mrva M., Lukáč M.)

17.00 – 17.15

11. Preferencia miesta pricicania kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) u ľudí
(Vargová B., Trepáčová T., Bubánová D., Majláthová V., Majláth I., Peťko B.)

17.15 – 17.30 

12. Ako správne a bezpečne vybrať kliešťa
(Peťko B., Bona M.)

17.30 – 17.45

13. Výskyt Borrelia burgdorferi sensu lato a ďalších kliešťami prenášaných patogénov v kliešťoch cicajúcich na ľuďoch
(Chvostáč M., Ďurovská, J. Derdáková M.)


17.45 – 18.15

DISKUSIA


18.15 hod

ZÁVER

Hlavný partner
Partneri

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.